Когато изглежда невъзможно!

Строителство


Натрупаната компетенция и материална база на компанията до момента ни дават възможност да изпълняваме строежи от втора до пета категория. Основен предмет на дейност на „ВН Инженеринг“ ЕООД е изграждането на обществени, промишлени, административни, жилищни сгради и инфраструктурни съоръжения. 

Осигуряваме пълен инженеринг и изпълняваме самостоятелно базовия комплекс от услуги за основните етапи от строителния процес: обособяване и разчистване на строителната площадка, земно-изкопни и насипни работи, вертикална планировка, груб строеж, довършителни работи.
Материализираме различни по вид и предназначение обекти, в ролята на главен изпълнител и на подизпълнител за отделни части от проекта. 

  За нас
Дейности
Строителна лаборатория
Диамантено рязане и пробиване
Техника под наем
СЕРТИФИКАТИ
НОВИНИ
КОНТАКТИ

БЪЛГАРСКИ | ENGLISH
    ТЪРСЕНЕ