Когато изглежда невъзможно!

Пристройки към Супермаркет в гр. Плевен, Пловдив, Видин, Враца


Пристройки към Супермаркет в гр. Плевен, Пловдив, Видин, Враца
РЗП на новата пристройка: 300м2

Подробно описание и снимки на обектите липсват съгласно политиката за конфиденциалност на фирмата възложител 

Ангажимент на „ВН Инженеринг“ ЕООД: Всички видове строителни дейности за цялостно изграждане на пристройките

Срок на изпълнение за всяка: 3 месеца
 

  За нас
Дейности
Строителна лаборатория
Диамантено рязане и пробиване
Техника под наем
СЕРТИФИКАТИ
НОВИНИ
КОНТАКТИ

БЪЛГАРСКИ | ENGLISH
    ТЪРСЕНЕ