Когато изглежда невъзможно!

Строителни дейности
 

Строителни дейности


Изградената материална и технологична база на фирмата до момента е ориентирана към изграждане на средно големи обекти от различен тип. Целите на компанията в сферата на строителството са свързани със затваряне на целия производствен цикъл както в изграждането на нови сгради и съоръжения, така и в реконструкцията на съществуващи структури. Участието със собствен ресурс във всеки етап от изпълнението означава рационално, бързо и качествено постигане на добър резултат. За съществуващи конструкции процесът на рехабилитация обхваща изследване, издаване на конструктивно становище за състоянието на обекта и изпълняване на проект за обновяването му.

Вижте повече
Строителна изпитвателна лаборатория

Строителна изпитвателна лаборатория

През 2011г. и 2012г. „ВН Инженеринг“ ЕООД осъществи лабораторен и геодезически контрол на изкопно-насипни дейности, контури на застроените площи, наклони на откосите и други по време на изграждането на Контрастена на хвостохранилище „Люляковица“, част от минно-обоготатилен комплекс „Асарел Медет“. Типът на контрастената е каменно-насипна с височина 25м и дължина 457м. Общият обем на насипа е 430 000м2. Контрастената е част от въздушния откос на хвостохранилището, което я определя като I-ви клас съоръжение.

Вижте повече
Диамантено рязане и пробиване на отвори

Диамантено рязане и пробиване на отвори

Дългогодишен партньор на компанията в изпълнението на специфични строително монтажни дейности е „Хилти България“ ЕООД. Продуктите HILTI заемат основна част от техничестоко ни оборудване. Включват ръчни електрически инсрументи за работа с бетон и метал, измервателни уреди за геодезическо заснемане и трасиране, автоматична стенорезна система за диамантено рязане, диамантено-пробивни машини за отвори с диаметри от 8мм до 600мм. Поддържането на високо технологична база във всеки аспект от дейността ни е основен приоритет на компанията.

Вижте повече
Механизация и техника под наем

Механизация и техника под наем

От 2021г. част от собствеността на „ВН Инженеринг“ ЕООД се отдава под наем. Инвентарът ни от механизация включва пълнен набор от машини, необходими за изпълнение на земни работи. Различни по вид багери и товарачи, оборудвани с всички аксесоари служат за строителни и разрушителни дейности на работната площадка. За специфични нужди от прецизно изрязване и отстраняване на части от конструктивни елементи биха могли да се ползват автоматични системи за диамантено рязане и пробиване на стоманобетон.

Вижте повече
  За нас
Дейности
Строителна лаборатория
Диамантено рязане и пробиване
Техника под наем
СЕРТИФИКАТИ
НОВИНИ
КОНТАКТИ

БЪЛГАРСКИ | ENGLISH
    ТЪРСЕНЕ