Когато изглежда невъзможно!

Производствена сграда в местност „Комуникационна връзка между ж.к. Дружба 1 и ж.к. Дружба 2“, район Искър, гр. София


Производствена сграда в местност „Комуникационна връзка между ж.к. Дружба 1 и ж.к. Дружба 2“, район Искър, гр. София

Производствена сграда „Дорма-2“ с двуетажна стоманена конструкция в производствената част и стоманобетонна постройка за административни помещения. Стоманобетонната конструкция е монолитна сграда на 3 етажа и един подземен с обща площ около 2400м2

Ангажимент на „ВН Инженеринг“ ЕООД: 

  • Земни работи
  • Груб строеж на стоманобетонната конструкция
  • Изграждане на преградни щендерни стени и предстенни обшивки

 Срок на изпълнение: от 10.2019 г. до 02.2020 г.
 

  За нас
Дейности
Строителна лаборатория
Диамантено рязане и пробиване
Техника под наем
СЕРТИФИКАТИ
НОВИНИ
КОНТАКТИ

БЪЛГАРСКИ | ENGLISH
    ТЪРСЕНЕ