Когато изглежда невъзможно!

Условия за ползване


ОБЩИ УСЛОВИЯ 
за ползване на уебсайта www.vne.bg

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ВН ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД и посетителите на уебсайта www.vne.bg.
(2) При отваряне на уебсайта посетителите се съгласяват с настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

II. ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИКА НА САЙТА

Чл. 2. (1) Фирмена информация за ВН ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД:
Адрес на управление: гр. София, ж.к. Люлин VI, блок 644, вх.1, ет. 1, ап. 2
Булстат: 201505356
Регистрация то ДДС: BG201505356
Управител: Владимир Николов

Чл. 3. (1) Уебсайтът www.vne.bg предоставя на посетителите информация относно дейността на фирма ВН ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД.

III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 4. (1) Всички информационни страници и статии в сайта www.vne.bg са написани от нас и са изключителна интелектуална собственост на ВН ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД, освен в случаите когато е изрично споменато друго. Те са обект на закрила от Закона за авторското право и сродните му права и не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на ВН ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД. Всяко нерегламентирано копиране или използване на информационни страници и статии без изричното разрешение на ВН ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД представлява нарушение на действащото българско законодателство.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 5. (1) С приемане на тези общи условия на сайта www.vne.bg посетителите се съгласяват да бъдат идентифицирани след въвеждане на данни от тях самите и по тяхно желание във формите за обратна връзка в сайта, чрез които отправят запитвания, въпроси или препоръки към сайта.
(2) При предоставяне от посетителите на лични данни през сайта, посетителите се съгласяват изрично с тяхното изпращане до сайта.
(3) ВН ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ползва изпратените от посетителите име и електронна поща само и единствено с цел да отговори на съобщенията им. ВН ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД гарантира на своите посетители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. 
(4) Не изпращаме мейл бюлетини с непоискани търговски или други рекламни съобщения, както и не ползваме вашите имена или електронна поща за каквито и да е други цели.
(5) ВН ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД използва външна стандартна услуга от Google Analytics, с която отчита посещенията на уебсайта, проследява поведението на посетителите на сайта, като това става анонимно. За целта Google Analytics ползва вашия IP адрес, който в много случаи може да е споделен с други потребители на вашия интернет доставчик.
(6) ВН ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД не съхранява предоставените от вас данни в никакви бази данни, на хостинг сървъра или на стационарни компютри.
(7) ВН ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД не споделя, не разкрива и не продава получените от вас данни на трети лица или фирми.
(8) В сайта www.vne.bg посетителите се съгласяват ВН ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД да събира данни от прочитане на бисквитки, представляващи малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сървъра към използвания от тях браузър и се съхраняват на тяхното устройство, за да може сайтът да го разпознава. 
(9) Сесийните бисквитки се съхраняват временно в компютъра на посетителите и се изтриват в момента, в който затворят уебсайта. Бисквитките не съдържат никакви лични данни за посетителите на www.vne.bg.
(10) Посетителите на www.vne.bg в качеството си на физически лица се съгласяват ВН ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД да съхранява информация или да получава достъп до информация, съхранена чрез бисквитки в техните устройства, за да направи уебсайта по-лесен и по-полезен за тях.
(11) Посетителите на www.vne.bg  могат по всяко време да изключат бисквитките на браузъра си или да ги изтрият от твърдия си диск. 

V. ИЗМЕНЕНИЯ В НАСТОЯЩИЯ ДОКУМЕНТ 

Чл. 6. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от ВН ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД по всяко време, като компанията се задължава да публикува и актуализира датата на документа. Измененията влизат в сила за всички посетители на www.vne.bg от момента на публикуването им.

VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 7. (1) За неуредените въпроси в тези общи условия, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
Чл. 8. (1) Настоящите общи условия влизат в сила за всички посетители на www.vne.bg считано от 17.05.2018 г. 

  За нас
Дейности
Строителна лаборатория
Диамантено рязане и пробиване
Техника под наем
СЕРТИФИКАТИ
НОВИНИ
КОНТАКТИ

БЪЛГАРСКИ | ENGLISH
    ТЪРСЕНЕ