Когато изглежда невъзможно!

За нас


История на фирмата

„ВН Инженеринг“ ЕООД е дружество, основано през 2011г. от Владимир Николов в качеството на строителна изпитвателна лаборатория. Дългогодишният труд и упоритост утвърдиха фирмата като водеща в изследването на строителни материали и конструкции. 

Стремежът към постоянно усъвършенстване на изследователската база и умения превърнаха лабораторията в орган, способен да извършва пълната гама от изпитвания и обследване на строителни елементи.

Характерът на дейността възпита високо ниво на прецизност и лична отговорност в работата ни, влагани във всяка една задача. Научи ни да разбираме как работи материята, как се развива във времето, как изгражда структури и как можем да ѝ въздействаме. Помогна ни да виждаме решения на проблеми там, където привидно липсват.

Нуждата от нови предизвикателства ни накара да потърсим приложение на натрупаните опит и знания в изграждането на строителни конструкции.  От 2018 г. „ВН Инженеринг“ ЕООД разшири дейността си в сферата на строителството. По настоящем изпълнява поръчки за строителство и инженеринг на нови, реконструкция на съществуващи и разрушаване на стари сгради и съоръжения.

Предмет на дейност

Основната практика на фирмата днес е съчетание от изследователска и строителна дейност. Предлаганите услуги обхващат лабораторни изпитвания на строителни материали; строителство и реконструкция на обществени, производствени, жилищни сгради и мостови съоръжения; разрушаване на съществуващи конструкции.

„ВН Инженеринг“ ЕООД разполага с цялостно оборудвана лаборатория, собствена механизация и богата материална база, необходима за обслужване на строителния обект. Изпълняваме специфични строителни дейности като диамантено рязане и пробиване на отвори в стоманобетонни елементи.

Строителната механизация обхваща целия производствен цикъл на строителната площадка и обслужва както нуждите на фирмата, така и на нейните клиенти. Всяка една от машините, предназначена за строителни и специфични дейности се отдава под наем.

Фирма „ВН ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД е член на камарата на строителите в България от 2015г. 

 

  За нас
Дейности
Строителна лаборатория
Диамантено рязане и пробиване
Техника под наем
СЕРТИФИКАТИ
НОВИНИ
КОНТАКТИ

БЪЛГАРСКИ | ENGLISH
    ТЪРСЕНЕ