Когато изглежда невъзможно!

Диамантено рязане и пробиване


Диамантено рязане

Диамантено рязане

Прецизно контролирано рязане на стоманобетонни, зидани и каменни части от сгради и съоръжения се извършва посредством автоматизирана стенорезна система HILTI DS TS20-E. Тя дава възможност за  изпълнение на хоризонтални и вертикални срезове с дебелина до 73см. Намира приложение при рязане и разширяване на отвори в стени, при изрязване на подове за полагане на канализационни тръби. Използва се за отстраняване на цели или части от масивни елементи.

Пробиване на отвори

Пробиване на отвори

Пробиване на отвори с боркорона в тавани, стени и подове се налага с цел осигуряване на проходни отвори за тръби, кабели, отвори за вентилация и сервизни входове. Идентичен способ се прилага за вземане на цилиндрични проби (ядки) за изседване на вложения материал в лабораторни условия. „ВН Инженеринг“ ЕООД е оборудвана с  диамантено-пробивни машини, позволяващи направата на отвори с диаметър до 600мм и дълбочина до 120см.

  За нас
Дейности
Строителна лаборатория
Диамантено рязане и пробиване
Техника под наем
СЕРТИФИКАТИ
НОВИНИ
КОНТАКТИ

БЪЛГАРСКИ | ENGLISH
    ТЪРСЕНЕ