Когато изглежда невъзможно!

Видове изпитвания


В обхвата на строителната изпитвателна лаборатория на „ВН Инженеринг“ ЕООД влизат:

  • определяне на физико-механичните свойства на скални материали и строителни почви, бетонна смес и втвърден бетон, строителни разтвори, асфалтови смеси и положени асфалтови пластове 
  • изпитване на сцепление на торкрет бетон, лепила за плочки и хидроизолация
  • установяване на дебелината, местоположението и бетоновото покритие на наличната армировка в съществуващи стоманобетонни елементи
Полеви изпитвания по време на строителството

Полеви изпитвания по време на строителството

Изпитвания в лабораторни условия

Изпитвания в лабораторни условия

Безразрушителни изпитвания на съществуващи конструкции

Безразрушителни изпитвания на съществуващи конструкции

  За нас
Дейности
Строителна лаборатория
Диамантено рязане и пробиване
Техника под наем
СЕРТИФИКАТИ
НОВИНИ
КОНТАКТИ

БЪЛГАРСКИ | ENGLISH
    ТЪРСЕНЕ