Когато изглежда невъзможно!

Реконструкция


Съществен дял от практиката ни е усилването на конструкции със значителни дефекти, настъпили вследствие на дългогодишна експлоатация, както и на сгради с промяна във функционалното предназначение.  

Сблъсъкът с изследователската сфера на работа ни позволява да диагностицираме точно съществуващите елементи, да намерим практично и рационално решение за рехабилитацията им без да променяме текущото състояние на цялостната структура.

  За нас
Дейности
Строителна лаборатория
Диамантено рязане и пробиване
Техника под наем
СЕРТИФИКАТИ
НОВИНИ
КОНТАКТИ

БЪЛГАРСКИ | ENGLISH
    ТЪРСЕНЕ