Когато изглежда невъзможно!

Обследване на сгради и съоръжения


Обследване на сгради и съоръжения

Обследване на сгради и съоръжения

С цел коректно диагностициране на съществуващи конструкции се проследяват измененията в геометричните характеристики на носещите елементи и във физико-механичните свойства на изграждащите ги материали. 

Якостните характеристики на стоманобетонни елементи се определят чрез изпитване на бетона по безразрушителен метод посредством склерометър и заснемане на наличната армировка посредством профометър. Има възможност за измерване на степента на корозия на армировъчните пръти. При необходимост от лабораторни изпитвания на съществуващия материл се вземат проби (ядки) от конструкцията.

На метални части от сгради и съоръжения биха могли да се определят дебелина на нанесени покрития и напрежение в болтове на монтажни съединения.

  За нас
Дейности
Строителна лаборатория
Диамантено рязане и пробиване
Техника под наем
СЕРТИФИКАТИ
НОВИНИ
КОНТАКТИ

БЪЛГАРСКИ | ENGLISH
    ТЪРСЕНЕ