Когато изглежда невъзможно!

Преустройство и пристройка на Супермаркет, гр. Пазарджик


Преустройство на съществуващ Супермаркет и разширение с нова пристройка към него.

  • Застроена площ на магазина за преустройство: 1560м2
  • РЗП пристройка: 517м2
  • Площ на паркинга към магазина: 3500м2

Ангажимент на „ВН Инженеринг“ ЕООД: Всички дейности по разрушаване на съществуващи постройки в имота и част от магазина, разширяване и преустройство на сградата, вертикална планировка

Подробно описание и снимки на обектите липсват съгласно политиката за конфиденциалност на фирмата възложител

Срок на изпълнение: от 09.2020г. до 03.2021г.
 

  За нас
Дейности
Строителна лаборатория
Диамантено рязане и пробиване
Техника под наем
СЕРТИФИКАТИ
НОВИНИ
КОНТАКТИ

БЪЛГАРСКИ | ENGLISH
    ТЪРСЕНЕ