Когато изглежда невъзможно!

Премахване на съществуващи сгради и част от тунел към Метрополитен, район Илиндин, гр. София


Разрушаване на съществуващи сгради, включващи: трафопост, надземна част и стоманобетонна плоча от тунел на вентилационна уредба към Метрополитен. 

Ангажимент на „ВН Инженеринг“ ЕООД: Разрушаване на надземните части на сградите и изрязване на плочата на тунела

Срок на изпълнение: от 05.01.2021 г. до 24.01.2021 г.

  За нас
Дейности
Строителна лаборатория
Диамантено рязане и пробиване
Техника под наем
СЕРТИФИКАТИ
НОВИНИ
КОНТАКТИ

БЪЛГАРСКИ | ENGLISH
    ТЪРСЕНЕ